Zad.2
Wazon o masie 1 kg przestawiono ze stołu o wysokości 1m na szafkę o wyskości 2 m. Oblicz zmianę (przyrost) energii potencjalnej wazonu . Przyjmij g=10m/s².

Zad.3
Oblicz energię kinetyczną samochodu osobowego o masie 1000kg poruszającego się z szybkością 10m/s².

Zad.4
Pojazd księzycowy jeździł z taką samą szybkością na Ziemi i na Księzycu. Czy na Ziemi enegria kinetyczna pojazdu była większa ?

Zad.5
Motocyklista zwiększył szybkość o 5/s do 10 m/s. Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna ?

Zad.6
Wózek o masie 2kg poruszający się z szybkością 2 m/s uderza o klocek i przesuwa go na odległosc 1m. Oblicz wartość średniej śiły działającej na klocek podczas zderzenia z wózkiem.

Zad.7
Ptak o masie 0,5 kg leci na wysokości 100m. z prędkością o wartości 10/m/s . Oblicz jego całą energię mechaniczną.


Poprosze Dane i Szukane do tych zadań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T15:21:54+01:00
Zad2
dane
m=1kg
h1=1m
h2=2m
g=10m/s2
szykane
ΔEp=?
rozwiazanie
ΔEp= Ep2-Ep1
Ep2=mgh2
Ep1=mgh1
ΔEp=mgh2-mgh1
ΔEp=1*10*2-1*10*1
ΔEp=20-10
ΔEp= 10j
odp. energia pot. wzrosla o 10 J

Zad3
dane
m=1000kg
V=10m/s
szukane
Ek=?
rozw.
Ek=m*V2/2
Ek=1000*(10)2/2
Ek=1000*100\2
Ek=100000/2
Ek=50000J=50kJ


Zad4
na ziemi energia kinetyczna tego wozu jest taka sama jak na księżycu, bo w Ek nie uwzglednia sie obliczeń przyśpieszenia ziemskiego


Zad5
V1=5m/s
V2=10m/s
rozw

Ek2/Ek1=m*V2^2/m*V1^2
(masa się skróci)
Ek2/Ek1=V2^2/V1^2= 100m2/s2/25m2/s2=4


Zad7
dane
m=0,5kg
V=10m/s
h=100m
g=10m/s2
szukane
Em=?
rozawiazanie
Em=Ep+Ek
Ep=mgh
Ek=m*V2/2
Em=mgh+m*V2/2
Em=0,5*10*100+0,5*100/2
Em=500J+25J
Em=525J

pozdrawiam
29 4 29