Popatrz jak Marcin sprytnie obliczył 15% kwoty 90zł.
( oliczenie marcina: 10% - 9 zł, 5% - 4,50, 15% - 13,50)
Oblicz w podobny sposób:
a)15% ze 160 zł b) 20% z 23,3 kg c) 15% ze 122 zł d) 2% ze 114 g e) 3% ze 2100ml
f) 90% z 40 euro g) 99% z 500 ha h) 0,5 % z 24 000 l i) 0,1% z 375 dag j) 110% z 800 zł.

3

Odpowiedzi

2009-10-24T20:09:00+02:00
A) 10% -16 zł, 5% - 8 zł, 15% - 15%
b) 10% - 2,33kg, 4,66 - 200%
c) 10% - 12,2 zł, 5% - 6,1 zł, 15% - 18,3 zł
d) 10% - 11,4 g, 1% - 1,14 g, 2% 2,28 g
e) 10% - 210 ml, 1% - 21ml, 3% 63%
f) 10% - 4 euro,90% - 36 euro
g) 10% - 50 ha, 1% - 5ha, 99% - 495ha
h) 10% - 2400 l , 1% - 240l, 0,5% - 120l
i) 10% - 37,5 dag, 1% - 3,75 dag, 0,1% - 0,375 dag
j) 10% - 80 zł, 110% - 880 zł
2009-10-24T22:52:49+02:00
15% ze 160
10%=16i 5%=8 czyli 16+8=24zł
20% z 23,3 kg
10%=2,33 k czyli 20% to 4,66 kg
15% ze 122zł
10%=12,2 i 5%=6,10 czyli 12,20+6,10=18zł 30 gr
2% ze 114g
1%=1,14 g czyli 2%=2,28g
3%ze 2100ml
1%=21ml czyli 3%=3x21=63ml
90% z 40 euro
10%=4 euro czyli 90%=400euro-4euro=36 euro
99% z 500ha
1%=5 ha czli 99%=500-5=495ha
0,5%z 24000l
1%=240l to 0,5%=120l
0,1% z 375
1%=3,75 dag
0,1%=0,375 dag
110%z800 zł
100%=800zl i 10%=80zł czyli 800+80=880zł
2009-10-25T00:07:39+02:00
A) 5 % - 8 zł
10 % - 16 zł
15 % - 16 + 8 = 24 zł

b) 10 % - 2.33 kg
20 % - 4.66 kg

c) 10 % - 12.2 zł
5 % - 6.1 zł
15 % - 12.2 + 6.1 = 18.3 zł

d) 1 % - 1.14 g
2 % - 2.28 g

e) 1 % - 21 ml
3 % - 21 * 3 = 63 ml

f) 10 % - 4 euro
90 % - 9*4 = 36 euro

g) 10 % - 50 ha
9 % - 45 ha
99 % - 495 ha

h) 1 % - 240
0.5 % - 120

i) 1 % - 3.75 dag
0.1 - 0.375 dag

j) 10 % - 80 zł
110 % - 880 zł