Na podstawie podanych entalpii tworzenia reagentów :
ΔH°tw,CH3OH(c)=-239kJ x mol⁻¹
ΔH°tw,CO2(g)=-393,5 kJ x mol⁻¹
ΔH°tw,H2O(c)=-286 kJ x mol⁻¹
S°CO2(g)=213,6 J x mol ⁻¹ x K⁻¹
S°H2O(c)=66,56J x mol ⁻¹ x K⁻¹
S°O2(g)=205,0 J x mol⁻¹ x K⁻¹
S°CH3OH(c)=126,7 x mol⁻¹ x K⁻¹
oblicz entalpię i entalpię swobodną reakcji :
2CH₃OH(c)+3O₂(g)→2CO₂(g)+4H₂O9c)
Czy reakcja jest egzo- czy endoenergetyczna ?
Czy reakcja zachodzi samorzutnie?

1

Odpowiedzi

2009-10-24T20:15:00+02:00
Entalpia to będzie się równała sumie entalpii tworzenia produktów odjąć entalpię tworzenia substratów

2CH₃OH(c)+3O₂(g)→2CO₂(g)+4H₂O9(c)

ΔH°tw,CH3OH(c)=-239kJ x mol⁻¹
ΔH°tw,CO2(g)=-393,5 kJ x mol⁻¹
ΔH°tw,H2O(c)=-286 kJ x mol⁻¹

ΔH= (2*(-393,5)+4*(-286))-(2*(-239))= -1453 kJ x mol⁻¹
reakcja egzoenergetyczna, ponieważ entalpia mniejsza od zera

S°CO2(g)=213,6 J x mol ⁻¹ x K⁻¹
S°H2O(c)=66,56J x mol ⁻¹ x K⁻¹
S°O2(g)=205,0 J x mol⁻¹ x K⁻¹
S°CH3OH(c)=126,7 x mol⁻¹ x K⁻¹

entalpia swobodna to będzie się równała sumie entropii produktów odjąć entropia substratów
S°reakcji=(2*213,6+4*66,56)-(2*126,7+3*205)= -174,96

reakcja zxachodzi samorzutnie, ponieważ S°reakcji jest mniejsze od zera
1 2 1