Odpowiedzi

2010-03-13T15:20:59+01:00
Srednica=2m
r=1m
r + ścieżka=1m+50cm=1,5m

pole sadzawaki=πr²=π×1²=πm²
pole całości=π×1,5²=2,25πm²

pole ścieżki=2,25π-π=1,25πm²= około 3,925m²
ilosc opadowań:
3,925:0,5=7,85
potrzeba 8 opakowań żwirku
2010-03-13T15:21:41+01:00
(1,5m)²π=2,25πm²,
(1m)²π=1πm²
2,25πm²-1πm²=1,25πm²
1,25πm²≈3,925m²
3,925m²:0,5m²≈8
odp. zużyto 8 opakowań żwirku
2010-03-13T15:23:44+01:00
D= 2m
r = 1m

P₁ = πr² = π (1m)² = 1πm²

r₂= 1m - 0,5m = 0,5m

P₂ = πr₂² = π (0,5m)² =0,25 π m²

Pścieżki = P₁ - P₂ = 1πm² - 0,25 π m² = 0,75π m² ≈ 0,75 * 3,14 ≈ 2,4m²

1op - 0,5m²
x - 2,4 m²

x= 2,4 m²/0,5m²≈ 4,8

5 opakowań