BARDZO PROSZĘ O POMOC!!!!! Uratujecie mi życie

zad1 Odgadnij:
1. Na zewnątrz komórki roślinnej
2. Na spodniej stronie liści paproci
3. Kiełkuje z zarodnika u mszaków

zad2 Uzupełnij:
1. W trawieniu pokarmu w przewodzie pokarmowym roślinożercą pomagają.............

zad3 Wpisz brakujące słowa

U roślin okrytonasiennych występuje barwny organ zwany............., który czesto zwabia swym zapachem i kolorem liczne wady. Po przeniesieniu ziarna pyłku na.............., dochodzi do zapłodnienia i powstaje ................... Jest ono często otoczone mięsistą tkanką- owocnią. Nasiona mogą być rozciewane przez....................... , ..................... i ................. .

zad4 Wpisz po 2 gatunki roslin należące do każdej z grup
1. paprotniki
2. rosliny okrytonasienne
3. rośliny nagonasienne

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T15:56:31+01:00
1.1 błona komórkowa
1.2 zarodniki
1.3splątek

2.w załączniu

3.a)kwiat b)słupek c)zarodek lub nasienie

4.paprotniki:długosz królewski, salwinia pływająca
rosliny okrytonasienne:tulipan jabłoń
rośliny nagonasienne:sosna zwyczajna , świerk, cis pospolity
2010-03-13T15:56:58+01:00
Zad.1
1 błona komórkowa
2 kupki zarodni
3 gametofit.
zad.2
długi przewód pokarmowy i orzęski produkujące celulazę rozkładającą błonnik roślinny.
zad.3
organ zwany kwiatem, przeniesienie ziarna pyłko na znamie słupka, powstaje zalążek, mogą być rozsiewane przez wiatr, zwierzęta, wodę.
zad.4
paprotniki:skrzyp polny, poryblin jeziorny
okrytonasienne: czereśnia, wiśnia
nagonasienne: sosna, świerk