Mają byc wszystkie zadania daje duzo pkt. Czegos nie bedzie to jeszcze ujdzie ;p
Chemia nowej ery gim1
Zad 72/72
Wiedząc że stosunek masowy siarki do tlenu w pewnym tlenku siarki wynosi 2:3, ustal i napisz jego wzór sumaryczny oraz nazwę.
Odp.
Zad 73/72
Oblicz stosunek masowy żelaza do tlenu w tlenkach żelaza i napisz wzory tych tlenków, jeśli zawartość procentowa żelaza w tych tlenkach wynosi:
a) 70%
Odp.
b)77,8%
Odp.
Zad 74/73
Oblicz zawartosc procentową węgla w tlenku wegla, wiedząc, że stosunek masy węgla do masy tlenu w tym związku chemicznym wynosi 3:4.
Odp.
Zad 75/73
Oblicz, ile gramów krzemu znajduje się w 45g tlenku krzemu(IV) SiO2, głównego składnika piasku.
Odp.
Zad 76/73
Oblicz, w jakiej ilości bromku wapnia CaBr2 znajduje się 80g wapnia.
Odp.
Prosiłbym, abyście nie pisali Cp (czy jakos tak) tylko(najlepiej), żeby to było na proporcje, w tych zadaniach, które się da tak zrobić.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T16:39:23+01:00
Zad 72/72
SO₃ ponieważ masa siarki to 32u a masa tlenu w tym związku to 48u, czyli 32/48 = ⅔
Zad 73/72
a) 70%
b) 77,8%
M FeO = 72 u
100% - 72
77,8% - x
x = 56

Fe:O = 7:2

M Fe₂O₃ = 160 u
100% - 160
70% - x
x = 112
112=56*2 (stąd wiesz, że we wzorze będzie dwa razy Fe)
Fe:O = 112/3*16 = 7:3
Zad 75/73
M SiO₂ = 60
M Si = 28

60g SiO₂ - 28g Si
45 g - x
x = 21 g Si
zad.76/73
M CaBr₂ = 200 u

w 200 g CaBr₂ jest 40 g Ca
w x jest 80 g Ca
x = 400
1 3 1