1.W teście zawierającym 30 pytań za poprawną odpowiedź na pytanie otrzymywało się 7 punktów, natomiast odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi na pytanie powodowały zmniejszenie zdobytej liczby punktów o 12. Kazik zdobył w teście 77 punktów. Na ile pytań nie udzielił poprawnej odpowiedzi?

3

Odpowiedzi

2010-03-13T15:26:46+01:00
77:7=11
czyli odpowiedział prawidłowo na 11 pytań
30-11=19
czyli na 19 pytań nie odpowiedział lub odpowiedział źle.
:)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T15:27:06+01:00
X=ilość dobrych odp.
y=ilość błędnych lub brak odp.

x+y=30
7x-12y=77

x=30-y
7(30-y)-12y=77
210-7y-12y=77
-19y=77-210
-19y=-133
y=-133:-7
y=19
nie udzielił poprawnej odp. na 19 pytań, a dobrze zrobił 30-19=11 zadań.
2010-03-13T15:29:53+01:00
X-dobre odpowiedzi
y-zle odpowiedzi
x+y=30 /*12
7x-12y=77

12x+12y=360
7x-12y=77
19x=437
x=23

x=23
y=30-y

x=23
y=7