Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T15:29:26+01:00
Warunki sakramentu pokuty a syn marnotrawny są do siebie podobni bo syn marnotrawny potrafił zwrócić się do swego ojca tak i w sakr. pokuty musimy umieć zwracać się do swego ojca i wyznać wszystkie swoje błędy i winy oraz grzechy.
2010-03-13T15:29:47+01:00
Jest podobieństwo poniewasz syn marnotrawny nawrucił się i naprawił swoje złe zachowanie pracą u ojca a w sakramęcie pokuty tesz nawracamy się i staramy się naprawić gżechy które wyżądziliśmy
2010-03-13T15:57:32+01:00
Zauważam pewne podobieństwo, bo syn marnotrawny w ewangelii nawrócił się a sakrament pokuty pomaga nam się nawracać ;))