Odpowiedzi

2010-03-13T15:30:45+01:00
D₁=3x
d₂=4x

½d₁=1,5x
½d₂=2x

4a=40
a=40:4
a=10cm
z pitagorasa

a²=(1,5x)²+(2x)²
10²=2,25x²+4x²
100=6,25x²
x²=100:6,25
x²=16
x=4
d₁=3×4=12cm
d₂=4×4=16cm

pole=½×12×16=96cm²
2010-03-13T15:33:34+01:00
4a = 40
a = 10
czyli długość boku rombu wynosi 10 cm.

obliczamy długość przekątnych
(3a)²+(4a)² = 10²
9a²+16a² = 100
25a² = 100 /;25
a² = 4
a = 2

czyli długość jednej przekątnej to 3a = 6
drugiej to 4a = 8

wzór na pole rombu:
P rombu = e ∙ f / 2 gdzie e i f to przekątne, więc podstawiamy:

P = (6 * 8):2 = 48:2 = 24 cm i to jest odp.