Proton poruszający się z szybkością V=100×10³ m/s wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji B=0,4 T pod kątem α=45° do kierunku wektora indukcji magnetycznej B. Znajdź promień i skok śruby, po której będzie się poruszał proton.

1

Odpowiedzi

2009-04-19T00:49:31+02:00
DANE:
B=0,4T
V=100*10³m/s
m=1,672621171*10⁻²⁷kg masa protonu
q=1,60217653 * 10⁻¹⁹C .... ladunek protonu z tablic
α=45°

F=qV x B (iloczyn wektorowy)
rozkladam V na Vx rownolegle do B i Vy prostopadle do B
m*Vy²/r=q*Vy*B (sila odsrodkowa rowna sile Lorentza)
Vx=V√2/2=707m/s
Vy=V√2/2=707m/s

r=(m*Vy)/(qB)=(1,672621171*10⁻²⁷ * 707)/(1,60217653 * 10⁻¹⁹ * 0,4)=
=295,234*10⁻⁸m

T=2πr/Vy
skok sruby S=TVx=2πr(Vx/Vy)=2πr bo tqα=1
1 1 1