1.miejsce wystepowania kazdego rodzaju receptora w narzadach człowieka oraz właściwe dla nie bodźce: fotoreceptory chemoreceptory mechanoreceptory termoreceptory
2. 3przykłady interoreceptorów i eksteroreceptorów
3. Spośród wymienionych niżej elementów budowy oka wypisz te, które:
a) stanowią układ załamujący i skupiający promienie świetlne;
b) zawierają komórki światłoczułe;
c) należą do narządów dodatkowych oka;
elementy do wyboru: rogówka, twardówka, komora przednia, tęczówka, ciało rzęskowe, naczyniówka, siatkówka, soczewka, ciało szkliste, nerw wzrokowy, mięśnie skośne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:55:47+01:00
1.Fotoreceptory to receptory światła rozmieszczone w siatkówce oka.Istnieją dwa rodzaje fotoreceptorów : pręciki i czopki.
Chemoreceptorów wyróżniamy dwa rodzaje:
1) receptory związane ze zmysłem węchu i smaku, wrażliwe na różne substancje chemiczne. Zostają podrażnione po rozpuszczeniu się danej substancji w płynie wytwarzanym przez błonę śluzową jamy ustnej i nosowej oraz gardła.
2) receptory (tzw. interoreceptory) wrażliwe na ciśnienie parcjalne tlenu, dwutlenku węgla oraz stężenie jonów wodorowych (czyli pH) we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym.
Zlokalizowane centralnie - w pniu mózgu (w pobliżu ośrodka oddechowego rdzenia przedłużonego) i obwodowo – w okolicy rozgałęzienia tętnicy szyjnej wspólnej (jako kłębek szyjny) i w łuku aorty (jako kłębki aortalne). Pierwsze są wrażliwe na zmiany pH i ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla, natomiast chemoreceptory obwodowe są wrażliwe na ciśnienie parcjalne tlenu.
mechanoreceptory, narządy zmysłów pobudzane przez bodźce mechaniczne, związane z czuciem dotyku, ucisku, ruchu, rozciągania, a także dźwięku i równowagi; budowane są przez komórki zmysłowe lub zakończenia włókien nerwowych o prostej lub skomplikowanej strukturze, wrażliwe na bodźce bezpośrednie (kontaktoreceptory) lub pośrednie (telereceptory); rozmieszczone są w powłokach ciała (skóra, tkanka podskórna), również w stawach i mięśniach albo też w obrębie specjalnych narządów ( narządy słuchu); molekularną podstawę funkcjonowania m. tworzą błonowe → kanały jonowe bramkowane w sposób mechaniczny, tzn. zmieniające przepuszczalność błony dla jonów pod wpływem bodźców mechanicznych odkształcających błonę albo poruszających ściśle związane z błoną wici lub rzęski.
Termoreceptory, zakończenia i struktury czuciowe (receptory) w skórze i błonach śluzowych kręgowców, także narządach wewnętrznych i w ośrodkowym układzie nerwowym, odbierające wrażenia ciepła i zimna.
2.interoreceptory -np. a)proprioreceptory (proprioceptory) - narząd ruchu (stawowe, mięśniowe) - informuje o położeniu ciała oraz jego części względem siebie (kinestezja);
b) wisceroreceptory - narządy wewnętrzne - informuje o stanie poszczególnych narządów; c) angioreceptory - informują o stanie środowiska w naczyniach.
Do eksteroreceptorów należą także narządy zmysłów: wzroku, słuchu, równowagi, smaku i węchu
3)a) stanowią układ załamujący i skupiający promienie świetlne;soczewka
b) zawierają komórki światłoczułe;siatkówka
c) należą do narządów dodatkowych oka;rogówka,twardówka, ciało szkliste, komora przednia, tęczówka,ciało rzęskowe, Naczyniówka,nerw wzrokowy,mięśnie skośne
2 3 2