Z punktu P leżącego poza okręgiem poprowadzono dwie proste styczne tak, że punkty styczności A i B podzieliły okrąg na dwa łuki w stosunku 5:7. Wyznacz kąt między stycznymi.

PAB Będzie to trójkąt równoramienny - tyle wiem z własności.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:29:26+01:00
Z jednej strony mamy wzór na długość łuku:
L = (180° - α)/360° * 2πr
Z drugiej strony z teść:
L = 5/(7 + 5) * 2πr

(180° - α)/360° = 5/(7 + 5)
(180° - α)/360° = 5/12 |*12
(180° - α)/30° = 5
180° - α = 150°
α = 30°

jak masz pytania to pisz na pw