Odpowiedzi

2010-03-13T16:30:24+01:00
Zad 13
r=40cm=4dm
h=50cm=5dm

V=π4²5*
V=80πdm³=80πl

Zad 14
a=50m=5000cm
P=5000*5000=25000000cm²

P=1/2*d*d
d²=25 000 000 * 2= 50 000 000 cm²
d=√50 000 000=≈2236cm, a z dokł. do 10 cm - 2240cm

Zad 15
prapradziadek→pradziadek→dziadek→rodzice→dziecko
Razem 5 pokoleń

5*5=25 drzew→tyle zasadzili

Zad 16
2r=5m
r=2,5m
h=70cm=0,7m

V=πr²*h
V=3,14*2,5²*0,7=2198*6,25=13,7375m³≈14m³

14*3,5 zł=49zł tyle trzeba zapłacić

Zad 18
0, 000 000 000 000 000 000 000 00166* 1 000 000 =
0,000 000 000 000 000 00166= 1,66*10¹⁹


Jak coś to pisz na prv. :)
2010-03-13T16:36:18+01:00
Zadanie 13
r=40cm=4dm
H=50cm=5dm
V=πr²*H=π16dm²*5dm=80πdm³≈251,2l
W zbiorniku zmieści się około 251,2l deszczówki

Zadanie 14
a=50m
d=50√2m≈70,7m
Chodnik będzie miał długość około 70,7m

Zadanie15
5 pokoleń
5*5=25
Ta rodzina posadziła 25 sosen

Zadanie 16
1m³-3,5zł
d=5m; r=25dm
H=70cm=7dm

V=π25²*7=4375π≈13737,5[dm³]=13,7375m³
13,7375m³*3,5zł≈48zł
Napełnieni tego basenu będzie kosztowała około 48 zł

Zadanie 17
3,43*10⁴cm/s=3,43*10000cm/s=34300cm/s=34300cm*3600 1/h=123480000cm/h=1,2348*10⁸ cm/h
Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 1,2348*10⁸ cm/h

Zadanie 18
m=0,00000000000000000000000166g
m₂=0,00000000000000000000000166g*1000000=
0,00000000000000000166g=1,66*10⁻¹⁸g
Masa 1 000 000 atomów wodoru wynosi 1,66*10⁻¹⁸g.

Proszę o naj :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T16:40:16+01:00