Odpowiedzi

2010-03-13T17:58:56+01:00
Q = 84 kJ = 84 000 J
T1 = 10 C
T2 = 50 C
delta T = 40 C
cw = nie pamiętam, zobacz w książce (dla nafty cw = 2100 J/kg *C)
m = ?
Q = m*cw *delta t
m = Q / cw *delta T
m = 84000 J/ cw * 40 C
m = ...... kg