Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T00:04:49+02:00
Topnienia około -213C
wrzenia około -191C
6 5 6
  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T02:25:24+01:00
WRZENIE-kilka wartości temperatury wrzenia wody przy ciśnieniach innych niż normalne:
temperatura wrzenia
[ C] ciśnienie
[hPa]
20
50
80
90
99
110 23,39
123,4
473,4
701,2
977,6
1432,4
-TOPNIENIE- Ściśle określona temperatura przejścia ze stanu stałego w ciekły (a także odwrotnie) charakteryzuje większość substancji krystalicznych, czyli takich, które tworzą ciało stałe o uporządkowanej strukturze cząsteczek, atomów lub jonów. Ze względu na silne powiązania między wszystkimi cząsteczkami tworzącymi kryształ, co sprzyja niwelowaniu dużych różnic w energii poszczególnych cząsteczek, różnice te są stosunkowo niewielkie i w momencie uzyskania energii przewyższającej siły wiązań krystalicznych następuje w krótkim czasie (w niewielkim przedziale temperatur, najczęściej 1-2 stopni).Jeżeli proces topnienia substancji krystalicznej nie spowodował zmian jej właściwości, ochładzana ciecz zacznie krzepnąć i przechodzić w postać krystaliczna w tej samej temperaturze w jakiej topniała (temperatura topnienia = temperatura krzepnięcia).
2 1 2