PILNE ! Z podanych wzorów substancji wybierz wzory tylko tych , które , rozpuszczone w wodzie , ulegną dysoscjacji jonowej . Napisz dla nich odpowiednie równania reakcji dysocjacji . CH4 , MgCl2 , HCl , H3PO4 , KOH , Na2S , H2 , NaNO3 , CuO , Fe2(SO4)3 , Ca(OH)2 . Dam najlepsze :) !!

1

Odpowiedzi

2010-03-13T17:13:55+01:00
MgCl2=Mg(2+) + 2Cl(-)
HCl=H(+)+Cl(-)
H3PO4=3H(+)+PO4(3-)
KOH=K(+)+OH(-)
Na2S=2Na(+)+S(2-)
NaNO3=Na(+)+NO3(-)
Fe2(SO4)3 =2Fe(3+)+3SO4(2-)
Ca(OH)2=Ca(2+)+2OH(-)

Ps. w nawiasach to indeksy górne
20 4 20