Sufi wygięty jak kolebka ........najważniejsza część portalu ..........glowa kolumny ...........


cechy charakterystyczne kolumny romańskiej ......
1)


2)


rzyt kolegiaty w Tumie pod Łęczycą elementy budowli cztery np. nawa boczna itp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T07:39:22+01:00
Glowa kolumny – głowica
sufit wygięty jak kolebka: kopuła
najważniejsza część portalu: urozmaicone narożnymi elementami architektonicznymi i rzeźbiarskimi

cechy charakterystyczne kolumny romańskiej:
1) addycyjność brył - budynek romański składa się z prostych brył geometrycznych zestawionych ze sobą z wyraźnym wyróżnieniem każdej z nich nakrytych osobnymi dachami
2) separatyzm wnętrz - We wnętrzu odzwierciedla separatyzm poszczególne części przestrzeni mieszczące się w widocznych od zewnątrz osobnych bryłach, są wyraźnie oddzielone od siebie różnicami wysokości, nadprożami, łukami, rzędami kolumn itp.

rzut kolegiaty w Tumie pod Łęczycą
- dwa chóry (?)
- trójnawowa bazylika
- główny portal
- absyda
7 2 7