Uzupełnij równania reakcji:
CH3COOH + K ----> .................................
CH3COOH + KOH-----> ...............................
.....CH3COOH + K2O---> ......................
.....CH3COOH + MgO--->....................
.....CH3COOH + Mg(OH)2----> ..........................

z góry dzięki ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T16:17:48+01:00
CH3COOH + K ----> ...CH3COOk + 1/2 h2..............................
CH3COOH + KOH-----> .CH3COOk + h2o..............................
.....2CH3COOH + K2O---> .2CH3COOk + h2o.....................
.2....CH3COOH + MgO--->...(CH3COO)2mg + .h2o................
...2..CH3COOH + Mg(OH)2----> ..CH3COO)2mg....+2h2o
6 3 6