Prosze jeszcze raz o przetłumaczenie przeprawiłam troche:)
tylko o najlepsze przetłumaczenie:)
Wielkanoc kojarzy mi się z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia, śmigusem dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami.
jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to święta upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
na świeta robimy w domu porządki a także przygotowujemy koszyczek który zanosimy do kościoła. nie moze w nim zabraknąć
jajek które są symbolami nowego życia,Poświęcić należy również: chleb, wędlinę, chrzan, pieprz, ciasta świąteczne i sól.
Na stole wielkanocnym obok mięs i ciast stawiamy koszyk z poświęconym jedzeniem. Śniadanie wielkanocne rozpoczyna się zazwyczaj od dzielenia się poświęconym jajkiem, .Tak u mnie w domu spędza się wielkanoc:)

2

Odpowiedzi

2010-03-13T16:12:50+01:00
I associate the Easter with colourful painted eggs, with plenty of the delicious food, with Easter Monday custom of drenching people with water with the Easter Monday custom of drenching people with water and many other pleasant things. he is an oldest and most important Christian holiday. They are these are holidays commemorating the cross death and rising from the dead of the Jesus of the Christ. on świeta we are doing some house cleaning as well as we are preparing the basket which we are taking to the church. not moze in it eggs which are symbols of the new life to be missing, to devote also belongs: bread, the cold cooked meat, the horseradish, the pepper, festive cakes and the salt. On the table Easter by meats and cakes we are standing the basket up with the devoted food. The Easter breakfast is starting with the egg usually from being divided devoted,. this way at me at home an Easter is being spent
2010-03-13T16:14:49+01:00
I associate Easter with colored Easter eggs, lots of delicious food, (Śmigus Dyngus) and many other pleasant things.Is the oldest and most important Christian holiday. These are the holy cross commemorating the death and resurrection of Jesus Christ.
for holy orders in the house we do and prepare a basket that we bring to the church. It can not fail eggs, which are symbols of new life, it is also Take the bread, meats, horseradish, pepper, salt, and Christmas cakes.
Easter on the table next to meat and cakes we devoted to the basket with food. Easter breakfast begins usually from sharing the blessed egg. So in my house spend easter.

Przetłumaczyłam w tłumaczu, ale zadowolona z niego jestem :)