Odpowiedzi

2010-03-13T16:20:51+01:00
` brak wsparcia ze strony chłopów i mniejszości narodowych
` brak zgodności co do strategii
` zbyt mała armia polska
` brak wiary w sukces

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
36 2 36
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T16:32:22+01:00
Przyczyny upadku:
1) Nierówny stosunek sili środków- brak broni
2) nieudolne i pozbawione wiary w zwycięstwo kierownictwo, idące na kompromis z carem
3) brak koordynacji działań
4) nie podjęto sprawy chłopskiej
5) nie szukano poparcia u mocarstw zachodnich a i one nie były zainteresowanie sprawa polską
Represje po powstaniu listopadowym

Skutki polityczne
 zniesienie obowiązywania konstytucji Królestwa Polskiego; car Mikołaj I ogłasza statut organiczny dla Królestwa (1832) gwarantujący jedynie ograniczoną autonomię; jednak i statut zostaje zawieszony w chwili wprowadzenia przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza stanu wojennego (1833); Paskiewicz przez 25 lat sprawował urząd namiestnika Królestwa Polskiego z tytułem księcia warszawskiego; okres jego rządów Polacy określali mianem „nocy paskiewiczowskiej”
 zlikwidowanie Sejmu oraz armii Królestwa; jej żołnierzy, którzy nie zdołali uciec za granicę, wcielono do armii rosyjskiej, wysyłając ich do jednostek na Syberii lub na Kaukazie
 zlikwidowanie Rady Stanu i Sądu Najwyższego Królestwa (1841); działała jedynie Rada Administracyjna całkowicie podporządkowana carskiemu namiestnikowi
 województwa zostały przemianowane na gubernie (1837)
 społeczeństwo Królestwa miało obowiązek utrzymywania stutysięcznej armii rosyjskiej
 Rosjanie wybudowali Cytadelę warszawską i twierdzę Dęblin (Iwangorod) oraz rozbudowali twierdzę Modlin (przemianowany na Nowogieorgijewsk); w X pawilonie Cytadeli utworzono więzienie polityczne i Stałą Komisję Śledczą do spraw politycznych
 stopniowe wprowadzanie języka rosyjskiego w administracji Królestwa

Represje społeczne i gospodarcze
 skazanie na kary więzienia, katorgi i zesłania kilkuset uczestników powstania - między innymi Piotra Wysockiego i Wincentego Niemojowskiego
 konfiskata majątków osób skazanych za udział w powstaniu i emigrantów
 szczególnie ostre represje na tzw. ziemiach zabranych: konfiskata ok. 3 tys. majątków szlachty polskiej; przesiedlenie ok. 50 tys. rodzin w głąb Rosji; przymusowa służba wojskowa dla szlachty zaściankowej; zamknięcie większości klasztorów katolickich i przekazanie ich budynków Cerkwi prawosławnej
 kontrybucja nałożona na Królestwo w wysokości 22 milionów rubli
 wprowadzenie rosyjskiego systemu monetarnego - rubel zamiast złotego (1841); likwidacja Banku Polskiego jako banku emisyjnego; rosyjskie miary i wagi
 wejście w życie rosyjskiego kodeksu karnego (1847)
 wprowadzenie wysokiego cła na eksport wyrobów włókienniczych z Królestwa do Rosji (chcąc ominąć barierę celną, przedsiębiorcy zaczęli zakładać fabryki włókiennicze w obwodzie białostockim należącym do Rosji)

Represje w dziedzinie kultury i religii
 zamknięcie Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 utworzenie Warszawskiego Okręgu Naukowego (1839), podległego bezpośrednio Ministerstwu Oświaty w Petersburgu
 na „ziemiach zabranych” zamknięcie Uniwersytetu Wileńskiego i Liceum Krzemienieckiego
 likwidacja Kościoła unickiego i przymusowe wcielanie jego wiernych do Cerkwi prawosławnej (1839)
12 4 12