Odpowiedzi

2010-03-13T16:21:24+01:00
A) aby skonstruować ośmiokąt trzeba narysować okrąg potem narysować dwie średnmice tego okręgu prostopadłe do siebie pod kątem prosty potem nalezy każdy kąt podzielić na dwusieczne czyli na dwa kąty o miarze 45° i potem odmierzyć cyrklem odległość na okręgu od punktu przeciecia się jednej średnicy na okręgu do punktu powstałego na okęgu w wyniku konstrukcji dwusiecznej i tak odmierzać trzeba ta odległość po całym okręgu a potem połączyć te punkty i wychodzi ośmiokąt foremny

Mam nadzieje że dość jasno to opisałam... a jeśli nie zrozumiesz to sory...
4 2 4