Kuźnia podejmuje produkcję nowego rodzaju odkuwek, które mają być wykonane na młotach do kucia swobodnego (wariant I) lub na młotach do kucia matrycowego (wariant II). Zgodnie ze sporządzonym rachunkiem koszt zmienny jednej odkuwki produkowanej według wariantu I wynosi 8 000,00 zł, a według wariantu II - 7 600,00 zł. Suma kosztów stałych w wypadku kucia swobodnego wynosi 2 400 000,00 zł, a kucia matrycowego 3 600 000,00 zł. Ustal wielkość produkcji odkuwek, przy której koszt jednej odkuwki w obydwu wariantach wytwarzania jest jednakowy oraz wysokość tego kosztu.


Wielkie dzięki za rozwiązanie tego zadania :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T22:45:21+01:00
Poszukujemy granicznego poziomu produkcji - Pz
Pz = (Ks₁-Ks₂)÷(Kzj₁-Kzj₂)
Pz = (2400 000-3600 000)÷(8000-7600) = 1200 000÷400 = wartość bezwzględna 3000 szt.

I wariant: 3000 szt * 8000 zł + 2400 000 = 26 400 000 zł
II wariant: 3000 szt * 7600 zł + 3600 000 = 26 400 000 zł

26 400 000 zł ÷ 3000 szt = 8800 zł

Koszt całkowity w obu wariantach jest taki sam przy produkcji 3000 szt. odkuwek. Koszt jednostkowy wynosi wówczas 8800 zł.