Zad 1 .
W trójkącie prostokątnym miary kątówostrych są w stosunku 3:2.Oblicz miaty tych kątów

Zad 2. Średnica arytmetyczna trzech liczb wynoci 38.Znajdź te liczby,jeśli druga z nich jest o 6 większa od pierwszej ,a trzecia jest dwa razy większa od drugiej .


Zad 3. Suma trzech kolejnych liczb parzystych wynosi 84. Znajdź te liczby .

Zad4.Ile wody należy dolać do 16 kg solanki 10-procentowej ,aby alby otrzymań solankę 4-procentową?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T16:28:19+01:00
Zad.1]
2x=1 kąt ostry
3x=2 kat ostry

2x+3x=90⁰
5x=90
x=90:5
x=18

1 kat ma 18×2=36⁰
2 kąt ma 3×18=54⁰
zad.2]
x=1 liczba
x+6=2 liczba
2(x+6)=2x+12=3 liczba

⅓(x+x+6+2x+12)=38
⅓(4x+18)=38/×3
4x+18=114
4x=114-18
4x=96
x=96:4
x=24

te liczby to:
24= 1 liczba
24+6=30=2 liczba
2×24+12=48+12=60=3 liczba
spr. 24+30+60=114
114:3=38
zad.3]

2x=1 liczba
2x+2=2 liczba
2x+4=3 liczba

2x+2x+2+2x+4=84
6x=84-6
6x=78
x=78:6
x=13

to liczby:
2×13=26
26+2=28
26+4=30

sdpr. 26+28+30=84
zad.4]
10% z 16kg=0,1×16=1,6kg jest soli
16-1,6=14,4kg jest wody

1,6=4%
x=100%
...........
x=1,6×100:4
x=40 ma być roztworu
40-1,6(soli)=38,4 kg ma być wody, a jest tylko 14,4kg, cvzyli trzeba dolać:
38,4-14,4=24 kg wody
1 5 1
2010-03-13T16:31:20+01:00
2. pierwsza liczba - x
druga liczba - x+6
trzecia liczba - 2(x+6)

[x + x+6 + 2(x+6)] : 3 = 38
(2x + 6 + 2x + 12) : 3 = 38
(4x + 18) : 3 = 38
4x + 18 : 3 = 38
4x + 6 = 38
4x = 32
x = 8

3.
Pierwsza liczba - x
Druga liczba - x+2
Trzecia liczba - x+4

x + x+2 + x+4 = 84
3x = 78
x = 26

Te liczby to 26, 28 i 30.
2010-03-13T16:33:24+01:00
1.
2x=1 kąt ostry
3x=2 kat ostry

2x+3x=90⁰
5x=90
x=90:5
x=18
1 kat ma 18×2=36⁰
2 kąt ma 3×18=54⁰

2.

x=1 liczba
x+6=2 liczba
2(x+6)=2x+12=3 liczba

⅓(x+x+6+2x+12)=38
⅓(4x+18)=38/×3
4x+18=114
4x=114-18
4x=96
x=96:4
x=24

te liczby to:
24= 1 liczba
24+6=30=2 liczba
2×24+12=48+12=60=3 liczba
spr. 24+30+60=114
114:3=38

3.

2x=1 liczba
2x+2=2 liczba
2x+4=3 liczba

2x+2x+2+2x+4=84
6x=84-6
6x=78
x=78:6
x=13

to liczby:
2×13=26
26+2=28
26+4=30

spr. 26+28+30=84

4.

10% z 16kg=0,1×16=1,6kg jest soli
16-1,6=14,4kg jest wody

1,6=4%
x=100%
...........
x=1,6×100:4
x=40 ma być roztworu
40-1,6(soli)=38,4 kg ma być wody, a jest tylko 14,4kg, cvzyli trzeba dolać:
38,4-14,4=24 kg wody

licze na naj