Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T09:20:32+01:00
Bolesław Krzywousty dążył do zjednoczenia państwa i zmusił swego brata Zbigniewa do opuszczenia kraju.Wygnany książę uzyskał poparcie cesarz Henryka V,który pod pretekstem obrony praw Zbigniewa napadł na Polskę w 1109 r.Na szczególne uznanie zasłużyła obrona Głogowa.Nie zawachali się razić strzałami własnych dzieci,zatrzymanych podstępnie przez cesarza jako zakładników,przwwiązanych do machin oblężniczych.W pobliżu Wrocławia na Psim Polu rycerstwo niemieckie poniosło dotkliwą klęskę Ostatecznie Henryk V zmuszony został do wycofania się ,,trypy swoich wioząc za cały haracz,,.Tak powrót cesarza opisał Gall Anonim.Polska obroniła swoją niezależność.
10 3 10