1) Oblicz stezenie molowe rozrtowru zawierajacego 3 mole soli w 8 dm3 roztowru
2) Jakie jest stezenie molowe roztworu HNO3, jezeli w 200 cm 3 znajduje się 1,5 g kwasu
3) Do 525 cm3 roztworu kwasu ortofosforowego(V) o stezeniu 0,01 mol/dm3 dolano 250 cm3 wody. Oblicz stezenie molowe uzyskanego roztworu
4) Zamieszano 150 cm3 0,2-molowego roztworu wodorotlenku sodu o gestosci 1,05 g/cm3 i 350 g wody. Oblicz stezenie procentowe tak otrzymanego roztworu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T20:17:31+01:00
Zadanie 1.
Cn= n ÷ V
Cn= 3 ÷ 8
Cn= 0,375 mol/dm³

Zadanie 2.
HNO₃= 63g/mol
1 mol → 63g
1,5g → xg
x= 0,024 mola

Cn= n ÷ V
Cn= 0,024 ÷ 0,2
Cn= 0,12 mol/dm³

Zadanie 3.
H₃PO₄= 98g/mol
n= 0,01 × 0,525
n= 0,00525 mola

Cn= n ÷ V
Cn= 0,00525 ÷ 0,775
Cn= 0,68%

Zadanie 4.
0,2mol × 0,15dm³= 0,03mola
NaOH= 40g/mol
40g × 0,03mola= 1,2g NaOH

Cp= m ÷ mr
Cp= 1,2 ÷ 507,5 × 100%
Cp= 0,236%
1 5 1