Oblicz ciśnienie gazu poddanego przemianie izotermicznej , którego objętość początkowa wyniosła 1dm <sześcienny> , a wzrosła do 3 dm<szesciennych> Cisnienie poczatkowe gazu wynosilo 2,8 * 10 <do piątej> pascala


Proszę o szybką pomoc!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T22:49:02+01:00
Oblicz ciśnienie gazu poddanego przemianie izotermicznej , którego objętość początkowa wyniosła 1dm <sześcienny> , a wzrosła do 3 dm<szesciennych> Cisnienie poczatkowe gazu wynosilo 2,8 * 10 <do piątej> pascala

Zapewne znasz słynne rownanie Clapeyrona
pV=nRT, gdzie p- ciśnienie, V-objętość, n-liczba moli gazu, R-stała gazowa, T- temperatura.

Z zadania wynika że mimo zmian stałe są T, n i oczywiście R.

Czyli:
T₁=T₂=T, n₁=n₂n, a stała jest zawsze stała. ;-) Możemy teraz powiedzieć, że:
p₁V₁=n₁RT₁ => p₁V₁=nRT
p₂V₂=n₂RT₂ => p₂V₂=nRT

Czyli p₁V₁=p₂V₂. To jest fundament naszego całego zadania.

Teraz nasze dane:
p₁=2,8 × 10⁵ Pa V₁=1dm³ V₂=3dm³ p₂=?

Przekształćmy nasz wzór
p₁V₁=p₂V₂ |:V₂
p₂=(p₁V₁):V₂
p₂=(2,8 × 10⁵ Pa × 1dm³):3dm³(skrócą nam się decymetry kwadratowe)
p₂=93333,3 Pa

Odpowiedź: Nowe ciśnienie gazu będzie równe p₂=93333,3 Pa
1 5 1