Zadanie 1
Jakie są skale map, na których zapisano poniższe informacje?
a) 1cm:250 km
b) 1cm--> 7,5 km
c) 1cm to 100km

zadanie 2
Odległość między Koszalinem a Cieszynem w linii prostej wynosi 225 km. Oblicz, jaka będzie odległość między tymi miastami na mapie w skali:
a) 1: 500 000
b) 1: 2 000 000

proszę o obliczenia !!

2

Odpowiedzi

2010-03-13T16:40:24+01:00
Zad.1
a) 1cm : 250km
1cm : 2 500 000 cm
1 : 2 500 000
b)1cm:7,5km
1cm : 75 000 cm
1 : 75 000
c)1cm : 100km
1cm : 1 000 000cm
1 : 1 000 000

zad.2
a)225km/500 000=2 250 000cm/500 000=4,5cm
b)225km/2 000 000=2 250 000cm/2 000 000=1,125cm

Pozdrawiam
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T16:40:40+01:00
Zad.1]
a]
1cm:250km
1cm:250000m=25000000cm
skala
1:25 000 000
b]
1cm:7,5km
1cm=7500m=750000cm
skala
1:750000
c]
1cm:100km
1cm:100000m=10000000cm
skala
1:10000000
zad.2]
a]
skala 1;500 000
1cm:500 000cm=5km

1cm-5km
x cm-225km
..........
x=225:5
x=45cm jest na mapie
b]
skala
1:2 000 000
1cm:2 000 000=20km

1cm-20km
x cm-225km
.............
x=225:20
x=11,25cm bedzie na mapie
24 3 24