Serce jest jednym z najważniejszych narządów, ponieważ ...... krew do wszystkich tkanek ciała.Krew jest odpowiedzialna za doprowadzenie ...... i .... , oraz odprowadzanie ..... z całego organizmu .
Serce to narząd układu ..... , od zewnątrz otoczone jest ...... , czyli elastyczną ..... łącznotkankową, które wypełnione jest .... . Ma ono na celu zabezpieczyć serce przed .... .
Ściany serca zbudowane są ze specyficznej tkanki - ............. , który jest............ od naszej woli.Serce jest czteroczęściowe, ponieważ posiada ........... i ........ .Część prawa i lewa serca oddzielona jest warstwą mięśni, twz. ..... , która zapobiega ......... w sercu .
ściana komory lewej serca jest dużo ...... niż ściana komory prawej, ponieważ .............. .Krew do serca doprowadzają i odprowadzają naczynia żylne i tętnicze. Od lewej komory odchodzi ..... , a prawy do ....
Serce nie korzysta z krwi przez nie przepływającej tylko posiada własna sieć naczyń ..... , które zaopatrują je w tlen i substancje odżywcze.
Praca serca jest rytmiczna i możemy podzielić je na cykle. Cykl pracy serca składa się z ..... etapów. 1.... ,gdzie krew pompowana jest do ..... 2 ........, gdzie krew jest tłoczona do .... , a następnie na .... i do .... 3 ....... czyli .... , gdzie komory i przedsionki są ......
Rytm pracy serca określa .... , mierzymy je zwykle na ... lub ...... . Prawidłowe ...... u dorosłego człowieka wynosi ........
Siłą jaką wywiera krew na ściany naczyń krwionośnych to ..... . Prawidłowe ciśnienie to ......


PS : proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T16:59:11+01:00
Serce jest jednym z najważniejszych narządów, ponieważ ...tłoczy... krew do wszystkich tkanek ciała.Krew jest odpowiedzialna za doprowadzenie ...tlenu... i ..substancji odżywczych.. , oraz odprowadzanie ..dwutlenku węgla... z całego organizmu
.
Serce to narząd układu ...krwionośnego.. , od zewnątrz otoczone jest ...nabłonkiem płaskim.. , czyli elastyczną ...warstwą.. łącznotkankową, które wypełnione jest ..osoczem.. . Ma ono na celu zabezpieczyć serce przed ..rozerwniem.. .
Ściany serca zbudowane są ze specyficznej tkanki - ....mięśnia sercowego........ , który jest......niezależnie kurczony...... od naszej woli.Serce jest czteroczęściowe, ponieważ posiada .....komory...... i .....przedsionki... .Część prawa i lewa serca oddzielona jest warstwą mięśni, twz. ..zastawka... , która zapobiega ....cofaniu się krwi ..... w sercu .
ściana komory lewej serca jest dużo ...cieńsza... niż ściana komory prawej, ponieważ .......płynie w nij krew odtleniona....... .Krew do serca doprowadzają i odprowadzają naczynia żylne i tętnicze. Od lewej komory odchodzi ..aorta... , a prawy do ..żyły głównej..
Serce nie korzysta z krwi przez nie przepływającej tylko posiada własna sieć naczyń ...krwionośnych.. , które zaopatrują je w tlen i substancje odżywcze.
Praca serca jest rytmiczna i możemy podzielić je na cykle. Cykl pracy serca składa się z ..3... etapów. 1.pauza... ,gdzie krew pompowana jest do ...serca.. 2 ....diastole...., gdzie krew jest tłoczona do ..komór.. , a następnie na .przedsionki... i do .tętnicy... 3 ..systole..... czyli .skurcz... , gdzie komory i przedsionki są ...skurczane...
Rytm pracy serca określa .ciśnienie ... , mierzymy je zwykle na .przedramieniu.. lub .udzie..... . Prawidłowe ...ciśnienie... u dorosłego człowieka wynosi ...120/80.....