1.Oblicz pole powierzchni sześcianu o objętości 8cm³.

Zapisz działania.

2.Oblicz objętość sześcianu o polu powierzchni 600dm².

Zapisz działania.

3.Oblicz łączną długośc krawędzi sześcianu o objętosci 27cm³.

Zapisz działania.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T16:48:37+01:00
1.Oblicz pole powierzchni sześcianu o objętości 8cm³.
V=8 cm³
V=a³
a=∛8
a=2cm

Pp=6*a²
Pp=6*2²
Pp=6*4=24 cm²

2.Oblicz objętość sześcianu o polu powierzchni 600dm².
Pp=6a²
a²=600:6
a²=100
a=√100
a=10 dm

V=a³
V=10³
V=1000dm³

3.Oblicz łączną długośc krawędzi sześcianu o objętosci 27cm³.
V=a³
a=∛27
a=3cm

Sześcian ma 12 krawędzi.

3*12=36 cm


Jak coś to pisz na prv. :)
16 4 16
2010-03-13T16:49:48+01:00
Zad1:
V= a³
8=a³
a=³√8
a=2cm

P=6a²
P=6*2²
P=6*4
P=24cm²

Zad2:
P=6a²
600=6a²
a²=600/6
a²=100
a=√100
a=10 cm

V=a³
V=10³
V=1000dm³

Zad3:
V=a³
27=a³
a=³√27
a=3 cm

Sześcian ma 12 krawędzi więc, łączna długość krawędzi wynosi:
12*3=36cm

:)
5 4 5
2010-03-13T16:51:49+01:00
1.Oblicz pole powierzchni sześcianu o objętości 8cm³
V=a³
V=8cm³
8cm³=a³
a=³√8
a=2cm

P=6a²
P=6*2²
P=6*4
P=24cm²
odp.pole wynosi24cm²

2.Oblicz objętość sześcianu o polu powierzchni 600dm²
P=6a²
P=600dm²

600dm²=6a²
6a²=600dm²/:6
a²=100dm²
a=√100
a=10dm

V=a³
V=10³
V=1000dm³
odp.objętość wynosi 1000dm³

3.Oblicz łączną długość krawędzi sześcianu o objętości 27cm³
V=a³
v=27cm³

27cm³=a³
a=³√27
a=3cm

krawędź=3cm
sześcian ma 12 krawędzi,czyli
12*3cm=36cm
odp.łączna długość krawędzi wynosi 36cm
4 4 4