Odpowiedzi

2010-03-13T17:03:03+01:00
X1 - pierwiastek = ( - b - √∆)/2a = ( - 5 - √∆)/6 = - 2
(- 5 - √∆)/6 = - 2
- 5 - √∆ = - 12
- √∆ = - 12 + 5
- √∆ = - 7
√∆ = 7
x2 = ( - b + √∆)/2a = ( - 5 + 7)/6 = 2/6 = 1/3
odp
x2 = 1/3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:09:05+01:00
Liczba -2 jest pierwiastkiem rownania 3x²+5x+c=0 Wyznacz drugi pierwiastek. Prosze o nieogolnikowe rozwiazanie tylko troche szczegolowe.

Pierwiastek,zatem
W(-2)=0 wstawiamy do równania za x=-2
3*(-2)²+5*(-2)+c=0
3*4-10+c=0
12-10=-c
2=-c/:(-1)
c=-2
zatem równanie jest postaci
3x²+5x-2=0
Δ= b²-4ac, gdzie a=3,b=5, c=-2
Δ= 25+24=49
√Δ=7
x1=-b-√Δ/2a= -5-7/6= -12/6=-2
x2=-b+√Δ/2a= -5+7/6=2/6=1/3
Odp. Drugi pierwiastek x= 1/3
2010-03-13T17:14:02+01:00
3x²+5x+c=0 więc a=3 b=5 c=-2
3x²+5x-2=0
Delta=b²-4ac a=3 b=5 c=-2
delta=25-4razy 3 razy -2
delta=25+24=49 √Δ=7
x₁=-b-√Δ:2a x₂=-b+√Δ:2a
x₁=-5-7:6=-12/6=-2
x₂=1/3