Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T22:59:54+02:00
Ad.1

Zakładam, że jest to obligacja zerokuponowa tzn, że między dniem kupna, a dniem umożenia nie ma żadnej płatności odsetek z tytułu posiadania tej obligacji. W takim przypadku należy zdystkontować 3000 otrzymane w dniu umorzenia do dzisiaj stopą dyskontową 10%. Stosujemy wzór na procent składany tj:

P=T(1+r)do potęgi n,

gdzie:
P - wartość przyszła,
T - wartość teraźniejsza,
r - stopa procentowa (per annum),
n - czas w latach.

Przekształcając powyższy wzór otrzymujemy:

3000 kreska ułamkowa (1+0,1)do potęgi 5 = 1862,76
1862,76-1500=362,76
Odp.: Zysk wynosi 362,76.