Zad.1
Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 4 cm oraz wysokości graniastosłupa H=12 cm.

Zad.2
Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, którego przekątna wynosi 15 cm, a krawędź podstawy 6 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:11:54+01:00
Pp=¼ × ₄²√₃= ¼×16√3cm²

Pb= 3×4×12= 24 cm²
Pc= 2×Pp+Pb = 2×4/3+24=8/3+24cm²
H= 12 cm
V= Pp×H= 4/3cm³ ×12 cm= 48/3cm³