Odpowiedzi

2010-03-13T17:00:21+01:00
1. Sprawozdanie należy pisać w języku polskim. Słownictwo powinno być proste, bez ozdobników, ale poprawne. Proszę starać się nie używać żargonu naukowego
(ani żadnego innego), wszelkie skróty należy tłumaczyć. W edytorze tekstu jest opcja pozwalająca na poprawianie niektórych błędów ortograficznych i składniowych. Proszę z niej korzystać. Można stosować formę opisową, lub wypunktować kolejne etapy pracy. Przyjęte jest, aby w opisie stosować formę bezosobową czasu przeszłego (zrobiono), lub formę osobową również czasu przeszłego (zrobiłem/łam,
ew. zrobiliśmy). Należy stosować jedną formę w całym sprawozdaniu.
2. W sprawozdaniu powinien być zamieszczony cel ćwiczenia.
3. Wstęp teoretyczny (jeśli jest) ograniczyć do minimum. Powinien on być zgodny
z tematem ćwiczenia, a nie informować, co było na kolokwium.
4. Treść sprawozdania powinna zawierać to, co rzeczywiście grupa zrobiła (łącznie
z błędami w wykonaniu), najlepiej na podstawie dziennika laboratoryjnego.
5. Konieczne jest przedstawienie wyniku końcowego ćwiczenia, nawet jeśli jest nim tylko zamrożenie preparatu, lub zapis, dlaczego wyniku nie udało się osiągnąć. Zakończenie ćwiczenia przez kolegów, lub przeze mnie należy potraktować
w sprawozdaniu jako wykonanie zadania (z odpowiednią adnotacją).
6. Dobrze jest wypisać wnioski, ale muszą być one oparte na rzeczywistej obserwacji, czy oznaczeniu.

Może się przyda ; ))
8 4 8
2010-03-13T17:07:11+01:00
To zależy jakiego rodzaju sprawozdanie ;/.
Sprawozdanie rodzaju I.
Z wydarzeń z życia codziennego (np. zawodów sportowych, festynu rodzinnego) i wycieczek. Posiada pewne cechy reportażu.
Sprawozdanie rodzaju II.
Z lektury, przedstawienia, uroczystości. Posiada pewne cechy recenzji.
Sprawozdanie rodzaju III.
Z działalności organizacji, np. z zebrania SU, z wykładu, ze spotkania redaktorów gazetki szkolnej, ze zbiórki harcerskiej. Przypomina protokół.
W sprawozdaniu I typu powinny się znaleźć następujące elementy:
- przyczyna i cel wydarzenia,
- czas i miejsce,
- uczestnicy,
- przebieg,
- subiektywna ocena (komentarz) sprawozdawcy.
Sprawozdanie II typu składa się na ogół z dwóch części:
- informacyjnej (np. w sprawozdaniu z lektury mogą być następujące informacje: autor, tytuł, bohaterowie czas i miejsce akcji, tematyka utworu)
- krytycznej (zawierającej subiektywną oceną poszczególnych elementów wymienionej w pierwszej części).
Sprawozdanie III typu wymaga jedynie wiernego, chronologicznego przedstawienia faktów, jest zapisem przebiegu spotkania (zebrania. Z reguły nie zawiera ocen czy komentarzy.
7 3 7