Zad.1 Kula zawieszona na rysunku wykonała w ciągu 1 minuty 15 pełnych drgań. Oblicz okres i częstotliwość drgań kuli. (odpowiedź to 4 s. i 0.25 Hz - CHODZI MI TYLKO O OBLICZENIA
zad.2 Dwa takie obciążniki zawieszono na identycznych niciach i odchylonych o rużne, ale niewielkie kąty od punktu w którym są bez ruchu. Który z obciążników dotrze pierwszy do położenia równowagi? (odpowiedź to: równocześnie. - CHODZI MI TYLKO O OBLICZENIA !!!)
zad.3 Samochód osobowy o masie 1 tony porusza się z prędkością 36km/h.
a) Oblicz energię kinetyczną tego samochodu.
b) Jaką energię kinetyczną będzie miał ten samochód, gdy będzie się poruszał z prędkością 72 km/h ?
c) Ile razy zwiększyła się energia kinetyczna samochodu przy dwukrotnym zwiększeniu prędkości tego samochodu ? (odpowiedź to: a)50 kJ; b)200 kJ; c)4 - CHODZI MI TYLKO O OBLICZENIA!!!)
z GÓRY - DZ I Ę K I ...

2

Odpowiedzi

2010-03-13T17:04:35+01:00
Zad 1.
Dane: Szukane: Wzór:
t=60s T=? T=t/ilosc drgań
ilosć drgan=15 f=? f=ilośc drgań/t

Rozwiazanie:
T=60:14=4
f=15:60=0,25
Odp: Okres drgań wynosi 4,a czestotliwość 0.25hz.
2 3 2
2010-03-13T17:11:19+01:00
N= 15
t = 1min = 60 s
f = 15/60 s
f = 0,25 1/s = 0,25 Hz ; częstotliwość
T = 1/f
T = 1/0,25 1/s
T = 4 s

zad.3.
m = 1 tona = 1000 kg
V = 36 km/h = 36000 m/3600 s = 10 m/s
Ek = ?
Ek = m*V^2/2
Ek = 1000 kg *(10 m/s)^2/2
Ek = 1000 kg * 100 m^2/s^2/2 ; [kg*m^2/s^2] = [J]
Ek = 50 000 J = 50 kJ
b.
V = 72 km/h = 72000 m/3600 s= 20 m/s
Ek = 1000 kg *(20m/s)2/2
Ek = 1000 kg *400 m^2/s^2/2
Ek = 200 000 J = 200 kJ
lub jeżeli V wzrosła 2 razy to Ek wzrośnie 4 razy (jak V do kwadratu)
c. V1 = 2V
Ek wzrośnie jak V1^2 = (2V)^2 = 2 wzrośnie 4 razy
zad. 2 . okres drgań nie zależy od kata wychylenia (nie zależy od amplitudy drgań.