Zad.1.
Podaj nazwy dwóch metali X i Y wiedząc,że:
- tworzą tlenki o wzorach XO i YO;
- masa cząsteczkowa tlenu XO jest równa masie atomowej matalu Y;
- zawartość procentowa tlenu w tlenku XO wynosi 40%.
Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

Zad. 2.
Ustal symbole chemiczne pierwiastków X, Y, Z, na podstawie podanych informacji:
- pierwiastek X znajduje się w 13 grupie układu okresowego, a w jego atomie są 3 powłoki elektronowe;
- pierwiastek Y tworzy związek o składzie Y2H4O2 i masie cząsteczkowej równej 60u;
- pierwiastek Z tworzy związki toksyczne, niebezpieczne dla zdrowia czlowieka, ale używa się go do osłon chroniących przed szkodliwym wpływem izotopów promieniotwórczych.

Zad. 3.
W reakcji !4 g żelaza z siarką powstało 22 g związku. Oblicz maksymalną masę tego związku, jaką można otrzymać, jeżeli do reakcji użyjemy 6,1 g żelaza i 3,2 g siarki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:27:53+01:00
Podaj nazwy dwóch metali X i Y wiedząc,że:
- tworzą tlenki o wzorach XO i YO;
- masa cząsteczkowa tlenu XO jest równa masie atomowej matalu Y;
- zawartość procentowa tlenu w tlenku XO wynosi 40%.
Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

x=mg
y=ca

mgo=40
ca=40g

mgo=4og
40=100%
16=x
x=40%

Ustal symbole chemiczne pierwiastków X, Y, Z, na podstawie podanych informacji:
- pierwiastek X znajduje się w 13 grupie układu okresowego, a w jego atomie są 3 powłoki elektronowe;
glin

- pierwiastek Y tworzy związek o składzie Y2H4O2 i masie cząsteczkowej równej 60u;
wegiel

- pierwiastek Z tworzy związki toksyczne, niebezpieczne dla zdrowia czlowieka, ale używa się go do osłon chroniących przed szkodliwym wpływem izotopów promieniotwórczych.
ołow

Zad. 3.
W reakcji !4 g żelaza z siarką powstało 22 g związku. Oblicz maksymalną masę tego związku, jaką można otrzymać, jeżeli do reakcji użyjemy 6,1 g żelaza i 3,2 g siarki.

2Fe +3 s _fe2s3
112g 96g

14g=22
6,1=x
x=9,58g
1 5 1