Help !! jest mi to bardzo potrzebne na dziś wieczór! :c

Gdzie i w jaki sposób produkowane są dziś pieniądze, kto pilnuje by przebiegało to zgodnie z prawem? Dlaczego tak ważna jest kontrola produkcji nowych pieniędzy???

W Polsce wydano papierowe pieniądze 16 sierpnia 1794 roku w Warszawie, gdzie trwała insurekcja Kościuszkowska, w czasie oblężenia miasta przez wojska rosyjskie za sprawą Rady Najwyższej Narodowej.
-Co to zmieniło w obrocie handlowym, ułatwiło go, czy może nie?

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T20:43:17+01:00
Http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070704/MAGAZYN/70703021 tu jest odpowiedź na pierwszą cześć zadania :)

Uważam, że wydanie papierowych pieniędzy w Polsce polepszyło obroty handlowe oraz poprawiło sytuację handlu. Wprowadzenie takich pieniędzy było łatwiejszą formą zapłaty za towar i usługi.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-13T20:43:51+01:00
Pieniądze znajdujące się w obiegu w Polsce rodzą się w dwóch miejscach. Pierwszym z nich jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Jest to fabryka inna od wszystkich pozostałych w naszym kraju. W tym, wzniesionym w latach 1926 - 1929 gmachu drukowane są wszelkie papiery niezbędne do funkcjonowania państwa. Oznacza to, że powstają w nim takie dokumenty jak: prawa jazdy, dowody osobiste i rejestracyjne oraz, co najważniejsze, wykonuje się tutaj banknoty na zlecenie Narodowego Banku Polskiego.

W tym gmachu powstały więc wszystkie nasze szeleszczące skarby, którymi codziennie się posługujemy i których tak pożądamy. Co więcej lokalizację tego budynku (ulica Sangiuszki 1 w Warszawie) i jego wygląd warto zapamiętać. Pieniądze drukowane tam będą jeszcze długo, nawet po wejściu Polski do strefy Euro. Nawet w tej chwili bowiem w wytwórni trwają prace nad modernizacją linii produkcyjnej tak, by pozwoliła na wykonywanie także unijnych pieniędzy.