Uzupełnij równania reakcji chemicznych, wpisując w miejsce kropek wzory substratów, produktów lub brakujące współczynniki. Określ typ reakcji ( reakcja łaczenia, rozkładu, wymiany)! Proszę o pomoc
a) ... N2+O2...->...N2O reakcja...
b) ...+O2...->... H20 reakcja...
c)PbO2+...->Pb+... H20 reakcja...
d)...Ag20->...+... reakcja
e)C2H4+...->...C+...H20 reakcja
Proszę o pomoc!

3

Odpowiedzi

2010-03-13T17:00:45+01:00
A) ... 2N2+O2...->..2.N2O reakcja..łaczenia.
b) .2H2..+O2...->... 2H20 reakcja..łaczenia.
c)PbO2+..2H2.->Pb+...2 H20 reakcja.wymainy..
d)...2Ag20->.4Ag..+.O2.. reakcja rozkladu
e)C2H4+..O2.->...2C+...2H20 reakcja wymianny
4 4 4
2010-03-13T17:01:20+01:00
A) 2N2 + O2 ->2N2O - reakcja łączenia
b) 2H2+ O2 -> 2H2O - reakcja łączenia
c) PbO2 + 2H2 -> Pb + 2H2O - reakcja wymieniania
d) 2Ag2O ->4Ag + O2 - reakcja rozkładu
e) C2H4 + O2 -> 2C + 2H2O - reakcja wymieniania
4 4 4
2010-03-13T17:04:27+01:00
2N2 + O2 ---> 2N2O - reakcja łączenia
2H2 + O2 --->2H2O - r. łączenia
PbO2 + 2H2 ---> Pb + 2H2O -r. wymiany
2Ag2O ----> 4Ag + O2 - rozkładu
C2H4 + O2 ----> 2C + 2H2O
4 3 4