Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:04:20+01:00
Oblicz oprocentowanie lokaty w skali roku, jeśli po wpłaceniu na nią kwoty x i i upływie roku stan tej lokaty wyniósł y:

a) x = 50 000 zł, y = 52 750 zł

1. Obliczam kwotę odsetek
O = y -x
O = 52 750 zł - 50 000 zł
O = 2 750 zł

2. Obliczam wielkość oprocentowania
O = ( k*p*l ) : 100
k - kwota
p - oprocentowanie
l - lata

O = 50 000 * p *1 : 100
O = 500*p
O = 2 750 zł

500*p = 2 750 zł
p = 2 750 zł : 500
p = 5,5%

Odp. Odsetki wynoszą 5,5% w skali roku
2 5 2
2010-03-13T17:04:53+01:00
Oblicz oprocentowanie lokaty w skali roku, jeśli po wpłaceniu na nią kwoty x i i upływie roku stan tej lokaty wyniósł y:

a) x = 50 000 zł, y = 52 750 zł

x- kapitał

52750-50000=2750 - odsetki (d)
t- czas lokaty 12/12

d= [x*t*p]/100% przekształcamy wzór aby obliczyć p( czyli oprocentowanie)

p=[d*100%]/[x*t]

podstawiamy do wzoru nasze dane

p=[2750*100%]/[50 000*1]
p=275000%/50000
p=5,5 %

4 3 4