Odpowiedzi

2010-03-13T17:10:50+01:00
Definicje:
Restrukturyzacja - są to gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji firmy. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją.
Deglomeracja (z lac. de - od, glomerare - skupiać) - to proces mający na celu zahamowanie ciągłego wzrostu zagęszczenia ludności. Wyróżniamy dwa typy deglomeracji:

* czynna - przenoszenie zakładów pracy poza granice aglomeracji
* bierna - niedopuszczanie do powstawania nowych miejsc zatrudnienia na terenie aglomeracji.
8 1 8