Przyporządkuj pojęciom określenia:
Pojęcia:
A - atom
B - pierwiastek
C - elektron
D - proton
E - neutron

Określenia:
a - cząstka elementarna o jednakowym ładunku ujemnym
b - obojętna cząstka elementarna znajdująca się w jadrze
c - najmniejsza część pierwiastka, która decyduje o jego właściwościach
d - cząstka elementarna o jednakowym ładunku dodatnim
e - zbiór atomów, które mają taką sama liczbę protonów

3

Odpowiedzi

2009-10-24T21:21:19+02:00
  • Użytkownik Zadane
2009-10-24T21:21:48+02:00
2009-10-24T21:25:23+02:00