Odpowiedzi

2009-10-24T21:23:18+02:00
Badania [...] wykazują wyraźne dowody wpływu człowieka na system klimatyczny (przez zmiany w gazach cieplarnianych, aerozolach i ozonie stratosferycznym). Zaobserwowanych zmian w ostatnich 50 latach nie można wytłumaczyć samymi naturalnymi procesami, ani też przez same efekty przelotnych składników atmosfery (jak aerozole i ozon troposferyczny)[
2009-10-24T21:28:19+02:00
...Obecne wzorce surowców energetycznych i użytkowania energii okazują się bardzo szkodliwe dla długoterminowego dobrobytu ludzkości. Integralność kluczowych systemów naturalnych już jest w niebezpieczeństwie z powodu zmian klimatu, spowodowanych emisją atmosferycznych gazów cieplarnianych.W oparciu o obecne dowody, w globalnym środowisku naukowym istnieje konsensus, że działalność człowieka to główne źródło zmiany klimatu, a spalanie paliw kopalnych ponosi w znacznej mierze odpowiedzialność za tą zmianę.