Zadanie 1. Odpowiedz na pytania
a) który z kwasów karboksylowych-masłowy czy pentanowy-ma większa liczbę atomowa węgla w cząsteczce?
..............................
b)który z kwasów karboksylowych-heksanowy czy propanowy-łatwiej ulega dysocjacji jonowej?
............................................
c)Który z kwasów karboksylowych=masłowy cz heptanowy- lepiej rozpuszcza się z wodzie?
............................................
d)który z kwasów karboksylowych ma większa gęstość-kwas o 14 atomach węgla w cząsteczce czy kwas stearynowy?
..............................................
e)który z kwasów karboksylowych tworzy mydla sodowe-octowy czy palmitynowy?
.................................
Zadanie 2. Napisz równania reakcji:
a) kwasu metanowego z tlenkiem glinu.
..........................
b)kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia.
........................................
c)kwasu butanowego z tlenkiem sodu.
..................................
d)kwasy oleinowego z wodorotlenkiem wapnia.
....................................................
e) kwasu propanowego z magnezem.
.........................................

2

Odpowiedzi

2010-03-13T17:17:53+01:00
Który z kwasów karboksylowych-masłowy czy pentanowy-ma większa liczbę atomowa węgla w cząsteczce?
...........pentanowy =5...................
b)który z kwasów karboksylowych-heksanowy czy propanowy-łatwiej ulega dysocjacji jonowej?
........heksanowy....................................
c)Który z kwasów karboksylowych=masłowy cz heptanowy- lepiej rozpuszcza się z wodzie?
.....masłowy, bo ma mniej atomow wegla.......................................
d)który z kwasów karboksylowych ma większa gęstość-kwas o 14 atomach węgla w cząsteczce czy kwas stearynowy?
......stearynowy bo ma 17 wegli........................................
e)który z kwasów karboksylowych tworzy mydla sodowe-octowy czy palmitynowy?
.........palmityniwy........................
Zadanie 2. Napisz równania reakcji:
a) kwasu metanowego z tlenkiem glinu.
.3hcooh + al -> (hcooh)3al + 3/2h2

b)kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia.
2.ch3ch2cooh + ca(oh)2-> (ch3ch2coo)2ca + 2h2o
c)kwasu butanowego z tlenkiem sodu.
2.ch3ch2ch2cooh + na2o->2(ch3ch2ch2coo)na + h2o
d)kwasy oleinowego z wodorotlenkiem wapnia.
..2c17h33cooh + ca(oh)2 ->(c17h33coo)2ca + 2h2o
e) kwasu propanowego z magnezem.
2ch3ch2cooh + mg->(ch3ch2coo)2mg + h2
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:19:58+01:00
A)kwas pentanowy
b)kwas propranowy
c)kwas masłowy
d)stearynowy
e)palmitynowy
Zadanie 2. Napisz równania reakcji:
a) kwasu metanowego z tlenkiem glinu.
6HCOOH+Al2O3=2(HCOO)3Al+3H2O
b)kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia.
2C2H5COOH+Ca(OH)2=(C2H5COO)2Ca+2H2O
c)kwasu butanowego z tlenkiem sodu.
C3H7COOH+Na2O=C3H7COONa+H2O
d)kwasy oleinowego z wodorotlenkiem wapnia.
2C17H33COOH+Ca(OH)2=(C17H35COO)2Ca+2H2O
e) kwasu propanowego z magnezem.
2C2H5COOH+Mg=(C2H5COO)2Mg+H2
13 4 13