1) W aluminiowym rondlu o masie 600 g ogrzewano 2 l (2 kg) wode od temperatury 20 stopni C do wrzenia (100 stopni C). Jaka ilośc energii musiała byc dostarczona?

2) podczas stygnięcia żelazka do prasowania o masie 3 kg, mającego temperaturę 150 stopni C jego energia wewnętrzna zmalała o 140kj. Do jakiej temperatury ostygło żelazko? Średnie ciepło właściwe substancji żelazka wynosi 460 J/kg*stopnie C.

Chodzi mi o obliczenia.
Odpowiedzi: 1) około 713,6kj 2) około 48,5 stopni C

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:38:04+01:00
M1 = 600 g= 0.6 kg ; dla aluminium
cw1 = 900 J/kg*C
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T1 = 80 C
m2 = 2 kg ; dla wody
cw2 = 4190 J/kg *C
T1 = 20 C
T2 = 100 C
delta T2 = 80 C
Q = ?
Q = Q1 +Q2
Q = m1 *cw1*delta T1 + m2 *cw2 *delta T2
Q = 0,6 kg^900 J/kg*C *80 C + 2 kg*4190 J/kg * C *80 C
Q = 43200 J + 670400 J
Q = 713600 J = 713,6 kJ

zad. 2
m = 3 kg
cw = 460 J/kg*C
Q = 140 kJ = 140 000 J
T1 = 150 C
T2 = ?
Q = m *cw *delta T
delta T = T1 - T2
Q = m*cw *(T1 - T2 )
T1 - T2 = Q/m*cw
T1 - T2 = 140 000 J/3 kg *460 J/kg*C
T1 - T2 = 101,45 C
150 C - T2 = 101,45
150 C - 101,45 = T2
T2 = 48,55
19 4 19