Czterech pracowników budowlanych zarabiało łącznie 6300zł. Kwotę tę rozdzielili pomiędzy siebie proporcjonalnie do liczby dni pracy. Pierwszy pracował 4 dni, drugi-9 dni, trzeci - 5 dni, a czwarty - 7 dni. Jakie wynagrodzenie otzrzymał każdy z nich?
posze dokładną analize i wszystkie obliczenia

2 Stosunek cen trzech telewizorów jest równy 2:3:6. Suma cen najtańszego i najdroższego wynosi 3200zł. Oblicz różnicę cen najtańszego i najdroższego telewizora.

dam naj !!!!!!
tylko szybko

1

Odpowiedzi

2010-03-13T17:29:23+01:00
Zad.1
x- zapłata za jeden dzien pracy

4x+9x+5x+7x= 6300zł
25x=6300zł / 25
x= 252zł
pierwszy 4 ∙252=1008zł
drugi 9 ∙252 =2268
trzeci 5 ∙ 252 = 1260
czwarty 7 ∙ 252 =1764
1 5 1