Do liczby 803,6 dodaj setną część liczby 740.Otrzymaną sumę zmniejsz 1000 razy.

Statek ma przebyć 100 mil morskich.Ile to kilometrów , jeżeli 1mila morska równa jest 1,852km?

Z 1000kg buraków cukrowych można uzyskać 0,17 t cukru.Ile to kilogramów cukru otrzymuje się z 1kg buraków cukrowych?

Przez jaką liczbę należy pomnożyć 42.67 , aby otrzymać 64,005?

3

Odpowiedzi

2009-10-24T21:31:07+02:00
1. 740 nie ma setnej części, zatem 803,6/1000= 0,8036

2. 100 * 1852 = 185200 km

3. 0,17 t= 170 kg
1000 kg -------> 170 kg
1 kg -----------> x kg
x= 170/1000 = 0,17 kg

4. x * 42,67 = 64,005
x = 64,005/42,67
x= 1,5
3 5 3
2009-10-24T21:32:41+02:00
803,6 + 7,4 = 811
811/ 1000 = 0,8111,852 * 100 = 185,2 mile


1000kg ---170kg cukru
1 ----x kg cukru
x = 1 * 170 / 1000 = 170 / 1000 = 0,17
Z1 kg buraków cukrowych otrzymuje sie 0,17 kg cukru

64,005 / 42, 67 = 1,5
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-24T21:35:40+02:00
(803,6+7,4)÷1000=0,811

1,852km×100=185,2km

0,17t=170kg
170÷1000=0,17kg

64,005÷42,67=1,5