Dam naj!!!!!!
za nie rozwiązanie całego zadania daje SPAM
1.W jakiej temperaturze zamarza płyn Borygo będący 60% roztworem glikoluetylowego w wodzie skoro dodanie 62g tego glikolu do 1 kg wody powoduje obniżenie temperatury krzepnięcia o ok. 2 stopnie Celcjusza.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T18:08:02+01:00
1. Adaptacja danych z zadania do np. 100g roztworu:

60%= 60g Glikolu w 100g roztworu
100g - 60g = 40g H₂O

62g → 1000g H₂O
40g H₂O → xg
x= 2,48g

2. Obiczenie spadku temperatury krzepnięcia wiedząc, że 2,48g Glikolu obniża temperaturę krzepnięcia 40g H₂O o 2°C:

2,48g → -2°C
60g → x°C
x = -50°C

3. Obliczenie temperatury krzepnięcia 60% roztworu wiedząc, że woda krzepnie w temperaturze 0°C niezależnie od ilości, a dodanie 60g Glikolu do 40g H₂O obniży jej temperaturę o 50°C:
0°C - 50°C= -50°C

Odpowiedź: 60% płyn Borygo krzepnie w temperaturze -50°C.