Zad 8 str 177 Matematyka 1 dla 1 gimnazjum :/

Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania ;/
a) Srednia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20
b) Srednia arytmetyczna 3 liczb : y, trzykrotność liczby y i liczby o 10 większej od y wynosi 16
c) Do liczby 15 dodano liczbę y a od liczy 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:22:23+01:00
A) (x+x+7)/2=20
(2x+7)/2=20
x+3,5=20
x=16,5

b)(y+3y+y+10)/3=16
(5y+10)/3=16 /*3
5y+10=48
5y=38
y=7,6

c) 15+y=51-y
2y=36
y=18liczę na naj;);)
94 4 94