Speaking skills
Zadanie 1:
Work in pairs. Decide what to say in these situations.
1.You are ine an exam and you haven't got a pen. You call the teacher over.
2.You are on a hot city bus. All the windows are closed. There is an old man sitting next you.
3.You are eating in restaurant. The person at the next table asks you if she can smoke.
4.A friend asks you if you can lend him your MP3 player.
5. An old woman in the street asks you if she can use your mobile phone.

Zadanie 2: Roleplay the conversation

Uczeń A:
Rozmawiasz z kolegą/koleżanką z Anglii o swoich wspomnieniach ze szkoły podstawowej.
Opowiadasz o dniu, w którym miało miejsce jakieś szczególnie miłe dla Ciebie wydarzenie.
Powiedz:
-co się wtedy zdarzyło i kiedy to mialo miejsce
-jak się wtedy czułeś
dlaczego ten dzień był dla ciebie ważny
Następnie wysłuchaj relacji kolegi
Rozmowę rozpoczynasz ty!
(wydarzenie może byc moje 9 urodziny wtedy dostałem swój pierwszy komputer)

Uczeń B:
Rozmawiasz z kolegą o swoich wspomnieniach ze szkoły podstawowej. Wysłuchawszy relacji kolegi opowiadasz o dniu w którym dla ciebie miało miejsce miłe wydarzenie. Powiedz:
-co się wydarzyło i kiedy miało to miejsce
-jak się wtedy czułeś
-dla czego ten dzień był dla ciebie tak ważny

Rozmowę rozpoczyna uczeń A

Uczeń B (wydarzenie to mogły byc moje urodziny dzień ,,x" jak dostałem rower i uczyłem się na nim jeździc)

z góry dziękuję za pomoc :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:48:46+01:00
One day in the shop with fruit that I noticed a girl is very lonely. I went over to her.
-Everything all right?-Asked.
She told me that today the school received poor scores. She was very sad.
I am wanting to comfort her I said:
-I when I was 9 years for my birthday I got a bike. Never before had a bike. So glad. I got on the bike. Swayed and fell on him. Then I cried all day not wanting to get on a bike. But my mother consoled me and said that every first time is overturned. Then he traveled and traveled. And now I'm the best school in jeżdżeniu bike. Tomorrow, go to the teacher and ask for improvements.


proszę i tłumaczenie:)

Pewnego dnia w sklepie z owocami zauważyłam że pewna dziewczyna jest bardzo osamotniona . Podeszłam do niej.
-Wszystko w porządku?-zapytałam.
Opowiedziała mi że dzisiaj w szkole dostała ocenę niedostateczną. Była bardzo smutna.
Ja chcąc ją pocieszyć powiedziałam:
-Ja gdy miałam 9 lat na urodziny dostałam rower. Nigdy przedtem nie miałam roweru. Tak się cieszyłam. Wsiadłam na rower. Zakołysałam się na nim i spadłam. Później płakałam cały dzień nie chcąc wsiąść na rower. Ale mama pocieszyła mnie i powiedziała że każdy za pierwszym razem się przewróci. Potem jeździłam i jeździłam. A teraz jestem najlepsza ze szkoły w jeżdżeniu rowerem. Jutro idź do nauczyciela i poproś o poprawę.