Odpowiedzi

2010-03-13T17:22:57+01:00
Produkt szkodliwy. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy i skórę.Jako środek uspokajający.
2010-03-13T17:24:35+01:00
Bromek potasowy, podobnie jak inne bromki wywiera działanie uspokajające, spowodowane konkurencją jonów bromkowych z jonami chlorkowym