Krtań jest częścią układu oddechowego, ale również narządem głosu. Wyjaśnij:
a)dlaczego mężczyźni mają niższy głos niż chłopcy
b)na czym polega mutacja głosu w okresie dojrzewania
c)dlaczego dojrzewające dziewczęta nie przechodzą mutacji
d)jaka jest różnica w budowie krtani kobiet i mężczyzn

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-13T17:21:05+01:00
A) Mężczyźni mają niższy głos, ponieważ mają dłuższe wiązadła głosowe.
b) Mutacja jest związana z silnym rozwojem krtani. Następuje rozrost chrząstek krtaniowych, struny głosowe mocno się wydłużają, powiększa się tchawica i przestrzenie ponadkrtaniowe. Niekiedy powiększona krtań przybiera duże rozmiary, tworzy się tzw. "Jabłko Adama" (rozrost chrząstki tarczowatej). Podczas mutacji występują częste chrypki i niskie- na skutek zaburzeń w koordynacji mięśni krtani, przekrwienia błony śluzowej oraz zwiększonego wydzielania śluzu.
c) O mutacji decyduje testosteron, który powoduje powiększenie krtani i strun głosowych. U dziewcząt hormon ten nie występuje.
d) Różnicą w budowie krtani kobiet i mężczyzn jest długość wiązadeł głosowych. U mężczyzn są one dłuższe niż u kobiet.
5 3 5
2010-03-13T18:08:57+01:00
A)Różnica w budowie strun polega na tym, iż u chłopców struny głosowe są cieńsze i krótsze . Natomiast u dorosłych mężczyzn są grubsze i dłuższe. Sprawą istotną jest tutaj także napięcie więzadeł strun głosowych.
b)Mutacja głosu- zmiana brzmienia głosu u ludzi na skutek zmian fizjologicznych w obrębie narządów głosu.
c) Dziewczęta również przechodzą mutację, ale nie jest ona taka silna jak u chłopców. U chłopców zachodzi obniżenie wysokości głosu o jedną oktawę, u dziewcząt zaś o pół oktawy, dlatego nie jest to zauważalne..
W ogóle to o mutacji głosu decydują hormony płciowe - testosteron. Testosteron powoduje powiększenie krtani i strun głosowych.
Mutacja jest związana z silnym rozwojem krtani.Podczas mutacji występują częste chrypki, zakłócenia w wydawaniu głosu: na zmianę dźwięki wysokie i niskie - na skutek zaburzeń w koordynacji mięśni krtani, przekrwienia błony śluzowej i zwiększonego wydzielania śluzu.
d)Więzadła głosowe mają różną długość u kobiet i mężczyzn. U mężczyzn są na ogół dłuższe (niższa barwa głosu) - od 17 do 25 mm. Kobiety, jako zazwyczaj mniej umięśnione, mają także odpowiednio krótsze fałdy głosowe (długości 12-17 mm).

Więzadła głosowe znajdują się powyżej tchawicy. Pożywienie nie przechodzi przez nie - reguluje to przełyk, automatycznie blokując drogi oddechowe przy przełykaniu. Gdy jedzenie dostanie się do tchawicy, powoduje duszenie się.

Więzadła głosowe znajdują się w krtani. Są przytwierdzone od strony rdzenia kręgowego do wyrostków głosowych znajdujących się na parzystych chrząstkach nalewkowatych, a z drugiej do chrząstki tarczowatej. Składają się głównie z nabłonka, ale fałdy głosowe, znajdujące się najniżej chrząstki tarczowatej zawierają włókna mięśniowe. Więzadła głosowe nie są połączone, tworzą dziurę szparę głośni. Gdy szpara jest szeroka, powietrze przepływa swobodnie, gdy zaś jest zwężona, powietrze opływa fałdy głosowe, powodując ich drganie (wytwarzanie dźwięku). Wysokość głosu zależy od napięcia fałd głosowych, a głośność od szybkości przepływu powietrza.
Różnice w budowie fałd głosowych powodują różne brzmienie głosu u poszczególnych osób, także w obrębie tej samej płci (wysokość głosu).
5 4 5